Dla Prelegentów

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dla Prelegentów Seminarium OSAKA’2012.

Harmonogram

  • 15 lipca – zbieranie zgłoszeń na Prelegentów podczas Seminarium.
  • 31 sierpnia – przekazanie przez Prelegentów prezentacji do recenzji organizatorom Seminarium.
  • 8 września  – przekazanie uwag recenzentów do Prelegentów.
  • 16 września – przekazanie przez Prelegentów finalnych wersji prezentacji (po uwzględnieniu uwag recenzentów).
  • 19 września – Seminarium.

 

Sposoby przygotowywania prezentacji

Ze względu na fakt, iż Seminarium ma charakter merytoryczny, a nie marketingowy uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych zasad tworzenia prezentacji:

  • Prosimy o przygotowanie i dostarczenie prezentacji w formie ppt lub pptx.
  • Prezentacje nie mogą zawierać treści marketingowych promujących konkretną firmę bądź produkt.
  • Dopuszczalne jest przedstawienie, na jednym slajdzie organizacji, którą Prelegent reprezentuje.
  • Dopuszczalne jest przedstawienie, na jednym slajdzie, doświadczeń zawodowych Prelegenta.

 

Uwaga 1.: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia do prezentacji na Seminarium jedynie tych prezentacji, które uzyskały pozytywną opinię recenzenta. 

Uwaga 2.: Prelegenci, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane do prezentacji są zwolnieni z opłat.

 

W przypadku dalszych zapytań prosimy o kontakt z organizatorami Seminarium.