Start

 

Seminarium OSAKA’2012, organizowane przez Zakład Systemów Informacyjnych Katedry Informatyki Gospodarczej SGH, jest w całości poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach. Podczas Seminarium położony zostanie przede wszystkim nacisk na praktyczne aspekty związane z architekturą korporacyjną.

Tematyka seminarium nakierowana jest na następujące zagadnienia:

 • Budowa praktyki architektonicznej w organizacjach.
 • Architektura korporacyjna a outsourcing.
 • Metamodele i modele architektoniczne.
 • Architektura korporacyjna a zarządzanie portfelem projektów i programów.
 • Architektura korporacyjna a zarządzanie usługami IT.
 • Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynowania programów transformacyjnych.
 • Wzorce architektoniczne.
 • Standardy architektoniczne (TOGAF, ArchiMate, …).
 • Relacje między architekturą korporacyjną a architekturą rozwiązań/architekturą systemów.
 • Architektura korporacyjna okiem biznesu.
Zapraszamy na seminarium w całości poświęcone
architekturze korporacyjnej
Warszawa, 19 września 2012
do góry

Odbiorcy Seminarium

Uczestnicy Seminarium OSAKA’2012 będą mieli możliwość:

 • Zapoznać się z aktualnym stanem wdrażania praktyk architektury korporacyjnej w Polsce.
 • Zobaczyć możliwe scenariusze wykorzystania koncepcji architektury korporacyjnej.
 • Uzyskać aktualną wiedzę nt. dobrych praktyk związanych z budową praktyki architektonicznej w organizacji.

 

Z tego względu do udziału w Seminarium OSAKA’2012 szczególnie zapraszamy:

 • architektów korporacyjnych,
 • architektów systemów / rozwiązań,
 • osoby odpowiedzialne za modelowanie procesów biznesowych,
 • osoby odpowiedzialne za formułowanie strategii biznesowej/IT,
 • analityków biznesowych / systemowych,
 • szefów działów rozwoju aplikacji,
 • szefów działów IT,
 • przedstawicieli działów biznesowych odpowiedzialnych za kontakty z IT.

 

Ponadto do udziału w Seminarium zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zainteresowani są dydaktycznymi i badawczymi aspektami architektury korporacyjnej.
do góry

O Organizatorze

Organizatorem Seminarium OSAKA’2012 jest Zakład Systemów Informacyjnych, kierowany przez  prof. SGH dra hab. Andrzeja Sobczaka. Zakład prowadzi prace badawcze i dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego IT, architektury korporacyjnej oraz projektowania systemów informatycznych.

Zakład działa w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, której kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Kobyliński. Katedra była pionierem w kształtowaniu kierunku informatyki gospodarczej (Business Informatics) w Polsce. Obecnie, w ramach Katedry, prowadzone są prace badawcze z zakresu modelowania systemów informatycznych, systemów ekspertowych oraz badania potrzeb społeczeństwa informacyjnego.

do góry

Program

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym programem Seminarium OSAKA’2012. Obecnie jest on w trakcie tworzenia, w związku z tym Organizator rezerwuje sobie możliwość jego zmiany.

09.30-10.00

Rejestracja gości, kawa przywitalna

10.00-10.10

Oficjalne otwarcie Seminarium

prof. SGH, dr hab. Andrzej Kobyliński, Kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej SGH

10.10-10.40

Architektura korporacyjna w Polsce – stan obecny i kierunki rozwoju

prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych

10.40-11.10

Przewidzieć nieprzewidywalne czyli planowanie strategiczne oczami architekta korporacyjnego

Piotr Piskorski, Head of IT Strategy and Enterprise Architecture w Nordea Bank

11.10 11.40

Architektura sterowana celami firmy. Metody wyznaczania i rozliczania realizacji celów architektonicznych.

Paweł Uliński, Kierownik Wydziału Architektury Korporacyjnej, Orange Polska

11.40-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.30

Zarządzanie architekturą IT banku w praktyce

Piotr Strzyżewski, Dyrektor Biura Architektury IT w BGŻ

12.30-13.00

Metody komunikowania idei architektonicznych – wnioski z doświadczeń

Piotr Szarwas, Head of Architecture, Corporate and Business Solutions departments in RWE IT Poland

13.00-13.30

Relacje między architekturą korporacyjną a architekturą rozwiązań/architekturą systemów

Sławomir Soszyński, Head of EMEA Technology Strategy and Architecture at Citi

13.30-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-14.25

Praktyczne aspekty współpracy Architekta i Project Managera

Artur Makowski, Menedżer ds. Architektury Aplikacji w Banku Zachodnim WBK SA

14.25-14.50

Zarządzanie portfelem korporacyjnym jako jedno z narzędzi Architekta Korporacyjnego

Karol Piąsta, Enterprise Architect w Europejskim Biurze Patentowym

 14.50-15.15

Jak podejść do wyboru ram architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture Frameworks)?”

Dariusz Kiedrowski, Enterprise Architect, Nordea Bank

15.15-15.30

Przerwa kawowa

15.30-15.55

Dług technologiczny – jak uzasadnić transformację architektury

Bartek Serkies, Orange Polska

15.55-16.20

Wymiarowanie systemów oprogramowania na podstawie modelu architektury korporacyjnej

Krzysztof Gwardys, Promity

16.20-16.45

Zarządzania złożonością architektury IT

Bogdan Głuszkowski, Orange Polska

16.45-17.00

Podsumowanie merytoryczne i zamknięcie Seminarium

prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych

do góry

Prelegenci

Zapraszamy do zapoznania się z listą prelegentów Seminarium OSAKA’2012. Ze względu na fakt, że obecnie program Seminarium jest przygotowywany, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów.

Bogdan Głuszkowski

Architekt Korporacyjny, Orange Polska

 

Posiada 19-to letnie doświadczenie w IT a w tym 14-to letnie doświadczenie w IT dla telekomunikacji. Od blisko dwóch lat pełni funkcję Architekta Korporacyjnego w Orange Polska. Poprzednio Architekt Rozwiązań, Analityk Biznesowy i Systemowy oraz Kierownik Sekcji i Kierownik Projektów w PTC (ERA). Ekspert w zakresie analizy, projektowania i optymalizacji procesów biznesowych telco oraz stosowania referencyjnych modeli dla telekomunikacji (eTOM i SID).
Tematem architektury korporacyjnej przedsiębiorstwa telco interesuje się od blisko 10 lat. W Orange Polska zajmuje się m.in. kwestią złożoności architektury korporacyjnej IT: źródłami jej powstawania oraz metodami je zmniejszania.
Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz abiturient Podyplomowego Studium Efektywnego Zarządzania IT w Przedsiębiorstwie na SGH.

Krzysztof Gwardys

Architekt korporacyjny, Promity

 

Kilkanaście lat doświadczenia w pracach dla sektora publicznego i prywatnego, w tym 10 lat pracy dla obronności kraju w obszarze złożonych rozwiązań informatycznych i strategicznych programach rządowych (m.in. obrona przeciwlotnicza, reagowanie antykryzysowe, ruchu lotniczy). Pierwsze spotkania z architekturą korporacyjną w kontekście ram C4ISR.
Praca doradcza w obszarze architektury i portfela projektów m.in. dla DB Schenker, GUS, Ministerstwa Finansów, MON, MSWiA, PSE Operator, Straży Granicznej, Telekomunikacji Polskiej, ZUS. Najczęściej pełni rolę Architekta rozumianą zarówno jako twórca rozwiązania (biznesowego, organizacyjnego czy informatycznego) jego reprezentant bądź lider. Obecnie prezes firmy doradczej Promity.
Posiada certyfikaty: TOGAF(R), MBA, PRINCE2 Practitioner, COSMIC.

Dariusz Kiedrowski

Enterprise Architect, Nordea Bank

 

Posiada 13 letnie doświadczenie w rozwiązaniach IT dla sektora finansowego. Obecnie pełni funkcję Architekta Korporacyjnego w Departamencie Strategii i Architektury IT Nordea Bank. Odpowiada za realizację strategii IT dla Polski i Krajów Bałtyckich oraz nadzoruje projekty pod kątem zgodność z wymaganiami biznesowymi, standardami i pryncypiami architektonicznymi. Członek zespołu architektów korporacyjnych Grupy Nordea. Uczestniczy w pracach zespołu nadzorującego wdrożenie TOGAF i narzędzia do zarządzania architekturą w całej korporacji.

Artur Makowski

Menedżer ds. Architektury Aplikacji w Banku Zachodnim WBK SA

 

Od 10 lat pełni funkcję architekta IT, obecnie w ramach Departamentu Strategii i Architektury IT w BZWBK SA koncentruje się na procesie współpracy zespołu architektów z jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie zmianami i projektami. Posiada szerokie doświadczenie w rozwiązaniach IT wspierających obsługę branży finansowej – był administratorem systemu biura maklerskiego, w roli szefa teamu IT wdrażał i nadzorował eksploatację systemów do obsługi kart płatniczych a następnie bankowości internetowej. Kierował też zespołem administratorów systemów gospodarki własnej i rozliczeń międzybankowych.
Ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Wrocławskiej, w ramach programu poszerzonego o półtora roku zajęć zaliczonych na University College w Dublinie i University of Paisley w Wielkiej Brytanii.

Karol Piąsta

Enterprise Architect w Europejskim Biurze Patentowym

 

Od paru lat jego zainteresowania i praca skupia się wokół problematyki architektury korporacyjnej. Obecnie pracuje jako Architekt Korporacyjny w Departamencie ds. Architektury i Rozwoju Europejskiego Biura Patentowego, którego to biura zadaniem jest przygotowanie procesów architektonicznych, które mają wesprzeć aktualnie realizowane programy transformacyjne w urzędzie.

Wcześniej pracował nad wdrożeniem narzędzia do zarządzania architekturą korporacyjną w Grupie Vattenfall. Odbył liczne szkolenia z zakresu architektury korporacyjnej i narzędzi jej wspierających m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii.

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Piotr Piskorski

Head of IT Strategy and Enterprise Architecture w Nordea Bank

 

Odpowiada za przygotowanie oraz realizację strategii IT dla regionu. Przewodniczy Forum Architektów na poziomie dywizji biznesowej obejmującej cztery kraje. Członek core teamu architektów korporacyjnych Grupy Nordea nadzorującej m.in. wdrożenie TOGAF w całej korporacji. Doświadczony IT Manager, w przeszłości odpowiedzialny za kierowanie departamentem IT w spółkach przemysłowych (branża motoryzacyjna, meblarska) oraz dystrybucji. Na koncie ma również liczne projekty z zakresu wytwarzania i wdrażania oprogramowania dla sektora finansowego. Aktywny uczestnik i moderator wielu forów i dyskusji w obszarze Business/IT Alignment, planowania strategicznego czy outsourcingu.

Bartek Serkies

Architekt Korporacyjny, Orange Polska

 

Specjalista w dziedzinie systemów bilingowych i procesów z nimi związanych, z doświadczeniem zdobytym w licznych projektach wdrożeniowych, migracyjnych, integracyjnych oraz codziennej obsłudze systemów informatycznych. Pracował jako architekt, kierownik projektów, analityk biznesowy i analityk systemowy. Ponad 10-letnie doświadczenie w pracy związanej z Architekturą IT. Architekturą Korporacyjną zajmuje się od 3 lat.

Andrzej Sobczak

Prof. SGH, dr hab., Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych SGH

 

Ekspert z zakresu architektury korporacyjnej/TOGAF oraz strategicznego zarządzania IT. Obronił doktorat nt. strategicznego zarządzania IT na SGH, przewód habilitacyjny z architektury korporacyjnej przeprowadził na Wydziale Zarządzania UW. Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia). Certyfikowany trener TOGAF i ArchiMate. Uczestniczy w pracach The Open Group w obszarze rozwoju TOGAF i języka ArchiMate. Brał udział w projektach realizowanych m.in. dla PSE Operator, Ministerstwa Finansów, ARiMR, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, ABB Polska. Redaktor serwisu www.ArchitekturaKorporacyjna.pl.

Sławomir Soszyński

Head of EMEA Technology Strategy and Architecture at Citi

 

Sławomir has a proven history of leading successful Strategy and Architecture services with multi-million budgets and complex environments. An experienced Technology Manager with a proven track record operating at Senior Levels within financial services; acting as agent of change by identifying strategic needs, defining solutions, gaining support from stakeholders at all levels, leading strategy definition and execution as well as solution delivery with CxO level credibility. He was born in 1978 and holds an MSc in Physics and Computer Science from Torun Nicolas Copernicus University, Poland.

Piotr Strzyżewski

Dyrektor Biura Architektury IT w BGŻ

 

Piotr Strzyżewski kieruje Biurem Architektury IT w Banku BGŻ od kwietnia 2011 roku, wcześniej przez 8 lat zajmował się w Banku rozwojem i utrzymaniem aplikacji. Od 20 lat związany jest z tematyką rozwoju systemów informatycznych, początkowo jako inżynier oprogramowania, a później w zakresie rozwoju i utrzymania jako manager w Banku BGŻ. W trakcie kariery zebrał doświadczenie z pracy w projektach związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych.
Z wykształcenia automatyk, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej.

Piotr Szarwas

Head of Architecture, Corporate and Business Solutions departments in RWE IT Poland

 

Posiada długoletnie doświadczenie z zakresu architektury IT zdobyte w wielu dużych projektach informatycznych realizowanych dla największych Polskich firm z branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej i energetycznej. Przez ostatnia dwa lata piastował stanowisko Głównego Architekta grupy RWE w Polsce będąc odpowiedzialnym za zbudowanie zespołu architektonicznego, wdrożenie standardów architektonicznych i procesów związanych z zarządzaniem architekturą.

Paweł Uliński

Kierownik Wydziału Architektury Korporacyjnej, Orange Polska


Ma 20-letnie doświadczenie w branży IT, z czego ostatnie 8 lat na stanowiskach bezpośrednio związanych z zarządzaniem architekturą IT. Od 2008 kieruje zespołem architektury korporacyjnej w Orange Polska (do kwietnia 2012 Grupa TP) Wcześniej przez prawie cztery lata pełnił rolę głównego architekta OSS, również w Grupie TP. Wcześniejsze doświadczenia w branży telekomunikacyjnej zdobywał jako Billing Project Manager realizując projekty dla Vodafone Germany z ramienia firmy Amdocs oraz m.in. jako Management Information Systems Manager w Netii. Oprócz szerokiego doświadczenia w branży telekomunikacyjnej posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze produkcji oprogramowania zdobyte podczas pracy dla różnych dostawców rozwiązań IT.

do góry

Warunki uczestnictwa

Udział w Seminarium OSAKA’2012 jest płatny – z wyjątkiem przedstawicieli administracji publicznej, służby zdrowia i farmacji. Koszt udziału wynosi:

 • Przedstawiciele administracji publicznej i służby zdrowia oraz farmacji nieodpłatnie (nie więcej niż 3 osoby z jednej organizacji; w przypadku dokonania rejestracji, ale braku uczestnictwa w Seminarium uczestnicy pokrywają koszty organizacyjne – tj. 150 zł od osoby).
 • Przedstawiciele uczelni, jednostek badawczych, doktoranci, studenci – 150 zł.
 • Przedstawiciele firm, które zainteresowane są zastosowaniem u siebie koncepcji architektury korporacyjnej (sektor przemysłowy, utilites, media, finanse, telekomunikacja)250 zł.
 • Dostawcy usług profesjonalnych (szkolenia, konsulting) i narzędzi informatycznych) – 750 zł.

 

Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej organizacji istnieje możliwość uzyskania upustu:

 • 2-3 osoby – 10% zniżki,
 • 4 i więcej osób – 20 % zniżki.

 

Uwaga: Prelegenci, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane do prezentacji są zwolnieni z opłat.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w Seminarium.

do góry

Dla Prelegentów

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dla Prelegentów Seminarium OSAKA’2012.

Harmonogram

 • 15 lipca – zbieranie zgłoszeń na Prelegentów podczas Seminarium.
 • 31 sierpnia – przekazanie przez Prelegentów prezentacji do recenzji organizatorom Seminarium.
 • 8 września  – przekazanie uwag recenzentów do Prelegentów.
 • 16 września – przekazanie przez Prelegentów finalnych wersji prezentacji (po uwzględnieniu uwag recenzentów).
 • 19 września – Seminarium.

 

Sposoby przygotowywania prezentacji

Ze względu na fakt, iż Seminarium ma charakter merytoryczny, a nie marketingowy uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych zasad tworzenia prezentacji:

 • Prosimy o przygotowanie i dostarczenie prezentacji w formie ppt lub pptx.
 • Prezentacje nie mogą zawierać treści marketingowych promujących konkretną firmę bądź produkt.
 • Dopuszczalne jest przedstawienie, na jednym slajdzie organizacji, którą Prelegent reprezentuje.
 • Dopuszczalne jest przedstawienie, na jednym slajdzie, doświadczeń zawodowych Prelegenta.

 

Uwaga 1.: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia do prezentacji na Seminarium jedynie tych prezentacji, które uzyskały pozytywną opinię recenzenta. 

Uwaga 2.: Prelegenci, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane do prezentacji są zwolnieni z opłat.

 

W przypadku dalszych zapytań prosimy o kontakt z organizatorami Seminarium.

do góry

Lokalizacja i dojazd

Seminarium OSAKA’2012 odbędzie się w dniu 19 września 2012 r. (środa) w Auli I Budynku C Szkoły Głównej Handlowej mieszczącym się róg ul. Madalińskiego i Al. Niepodległości  w Warszawie (dokładny adres to: Al. Niepodległości 128).

Poniżej przedstawiamy lokalizację Seminarium:

do góry

Rejestracja

UWAGA: W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM W DNIU 03.09.2012 R. ZAKOŃCZONO REJESTRACJĘ UCZESTNIKÓW SEMINARIUM. ZGŁOSZENIA OTRZYMANE PO TYM DNIU TRAFIAJĄ NA LISTĘ REZERWOWĄ. KAŻDA OSOBA, KTÓRA NADESŁAŁA ZGŁOSZENIE OTRZYMA INDYWIDUALNE POTWIERDZENIE, ŻE BĘDZIE/NIE BĘDZIE  UCZESTNIKIEM SEMINARIUM DO DNIA 14 WRZEŚNIA 2012.

W celu zarejestrowania się na Seminarium OSAKA’2012 prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię i nazwisko uczestnika Seminarium (pole wymagane)

E-mail kontaktowy (pole wymagane)

Telefon kontaktowy (pole opcjonalne)

Nazwa instytucji (pole wymagane)

Typ instytucji (pole wymagane)

Adres instytucji - ulica (pole wymagane)

Adres instytucji - numer domu (pole wymagane)

Adres instytucji - miasto (pole wymagane)

Adres instytucji - kod pocztowy (pole wymagane)

NIP instytucji (pole wymagane)

Stanowisko/Tytuł (pole wymagane)

Dodatkowa wiadomość do Organizatorów

Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję

do góry

Kontakt

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Seminarium OSAKA’2012 zapraszamy do kontaktu z jego organizatorem – prof. SGH, dr hab. Andrzejem Sobczakiem. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:

Imię i nazwisko (pole wymagane)

E-mail kontaktowy (pole wymagane)

Temat maila (pole wymagane)

Wiadomość (pole wymagane)

do góry