Start

 

Seminarium OSAKA’2012, organizowane przez Zakład Systemów Informacyjnych Katedry Informatyki Gospodarczej SGH, jest w całości poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach. Podczas Seminarium położony zostanie przede wszystkim nacisk na praktyczne aspekty związane z architekturą korporacyjną.

Tematyka seminarium nakierowana jest na następujące zagadnienia:

  • Budowa praktyki architektonicznej w organizacjach.
  • Architektura korporacyjna a outsourcing.
  • Metamodele i modele architektoniczne.
  • Architektura korporacyjna a zarządzanie portfelem projektów i programów.
  • Architektura korporacyjna a zarządzanie usługami IT.
  • Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynowania programów transformacyjnych.
  • Wzorce architektoniczne.
  • Standardy architektoniczne (TOGAF, ArchiMate, …).
  • Relacje między architekturą korporacyjną a architekturą rozwiązań/architekturą systemów.
  • Architektura korporacyjna okiem biznesu.