Odbiorcy Seminarium

Uczestnicy Seminarium OSAKA’2012 będą mieli możliwość:

 • Zapoznać się z aktualnym stanem wdrażania praktyk architektury korporacyjnej w Polsce.
 • Zobaczyć możliwe scenariusze wykorzystania koncepcji architektury korporacyjnej.
 • Uzyskać aktualną wiedzę nt. dobrych praktyk związanych z budową praktyki architektonicznej w organizacji.

 

Z tego względu do udziału w Seminarium OSAKA’2012 szczególnie zapraszamy:

 • architektów korporacyjnych,
 • architektów systemów / rozwiązań,
 • osoby odpowiedzialne za modelowanie procesów biznesowych,
 • osoby odpowiedzialne za formułowanie strategii biznesowej/IT,
 • analityków biznesowych / systemowych,
 • szefów działów rozwoju aplikacji,
 • szefów działów IT,
 • przedstawicieli działów biznesowych odpowiedzialnych za kontakty z IT.

 

Ponadto do udziału w Seminarium zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zainteresowani są dydaktycznymi i badawczymi aspektami architektury korporacyjnej.