O Organizatorze

Organizatorem Seminarium OSAKA’2012 jest Zakład Systemów Informacyjnych, kierowany przez  prof. SGH dra hab. Andrzeja Sobczaka. Zakład prowadzi prace badawcze i dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego IT, architektury korporacyjnej oraz projektowania systemów informatycznych.

Zakład działa w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, której kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Kobyliński. Katedra była pionierem w kształtowaniu kierunku informatyki gospodarczej (Business Informatics) w Polsce. Obecnie, w ramach Katedry, prowadzone są prace badawcze z zakresu modelowania systemów informatycznych, systemów ekspertowych oraz badania potrzeb społeczeństwa informacyjnego.