Program

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym programem Seminarium OSAKA’2012. Obecnie jest on w trakcie tworzenia, w związku z tym Organizator rezerwuje sobie możliwość jego zmiany.

09.30-10.00

Rejestracja gości, kawa przywitalna

10.00-10.10

Oficjalne otwarcie Seminarium

prof. SGH, dr hab. Andrzej Kobyliński, Kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej SGH

10.10-10.40

Architektura korporacyjna w Polsce – stan obecny i kierunki rozwoju

prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych

10.40-11.10

Przewidzieć nieprzewidywalne czyli planowanie strategiczne oczami architekta korporacyjnego

Piotr Piskorski, Head of IT Strategy and Enterprise Architecture w Nordea Bank

11.10 11.40

Architektura sterowana celami firmy. Metody wyznaczania i rozliczania realizacji celów architektonicznych.

Paweł Uliński, Kierownik Wydziału Architektury Korporacyjnej, Orange Polska

11.40-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.30

Zarządzanie architekturą IT banku w praktyce

Piotr Strzyżewski, Dyrektor Biura Architektury IT w BGŻ

12.30-13.00

Metody komunikowania idei architektonicznych – wnioski z doświadczeń

Piotr Szarwas, Head of Architecture, Corporate and Business Solutions departments in RWE IT Poland

13.00-13.30

Relacje między architekturą korporacyjną a architekturą rozwiązań/architekturą systemów

Sławomir Soszyński, Head of EMEA Technology Strategy and Architecture at Citi

13.30-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-14.25

Praktyczne aspekty współpracy Architekta i Project Managera

Artur Makowski, Menedżer ds. Architektury Aplikacji w Banku Zachodnim WBK SA

14.25-14.50

Zarządzanie portfelem korporacyjnym jako jedno z narzędzi Architekta Korporacyjnego

Karol Piąsta, Enterprise Architect w Europejskim Biurze Patentowym

 14.50-15.15

Jak podejść do wyboru ram architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture Frameworks)?”

Dariusz Kiedrowski, Enterprise Architect, Nordea Bank

15.15-15.30

Przerwa kawowa

15.30-15.55

Dług technologiczny – jak uzasadnić transformację architektury

Bartek Serkies, Orange Polska

15.55-16.20

Wymiarowanie systemów oprogramowania na podstawie modelu architektury korporacyjnej

Krzysztof Gwardys, Promity

16.20-16.45

Zarządzania złożonością architektury IT

Bogdan Głuszkowski, Orange Polska

16.45-17.00

Podsumowanie merytoryczne i zamknięcie Seminarium

prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych