Warunki uczestnictwa

Udział w Seminarium OSAKA’2012 jest płatny – z wyjątkiem przedstawicieli administracji publicznej, służby zdrowia i farmacji. Koszt udziału wynosi:

  • Przedstawiciele administracji publicznej i służby zdrowia oraz farmacji nieodpłatnie (nie więcej niż 3 osoby z jednej organizacji; w przypadku dokonania rejestracji, ale braku uczestnictwa w Seminarium uczestnicy pokrywają koszty organizacyjne – tj. 150 zł od osoby).
  • Przedstawiciele uczelni, jednostek badawczych, doktoranci, studenci – 150 zł.
  • Przedstawiciele firm, które zainteresowane są zastosowaniem u siebie koncepcji architektury korporacyjnej (sektor przemysłowy, utilites, media, finanse, telekomunikacja)250 zł.
  • Dostawcy usług profesjonalnych (szkolenia, konsulting) i narzędzi informatycznych) – 750 zł.

 

Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej organizacji istnieje możliwość uzyskania upustu:

  • 2-3 osoby – 10% zniżki,
  • 4 i więcej osób – 20 % zniżki.

 

Uwaga: Prelegenci, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane do prezentacji są zwolnieni z opłat.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w Seminarium.